Kd vill ha vårdnadsbidrag i Vingåker

Kristdemokraterna i Vingåker vill att kommunen ska införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, så att föräldrar kan få ersättning för att vara hemma med sina egna barn.

Därför föreslår kristdemokraterna att kommunfullmäktige ska ta fram ett underlag, så att man efter årsskiftet ska kunna införa det här bidraget.

Den nya alliansregeringen har i regeringsförklaringen sagt att kommunerna ska få införa ett frivilligt vårdnadsbidrag för föräldrar med barn mellan 1 och 3 år.

Och familjeminister Göran Hägglund har sagt att det ska vara möjligt från just årsskiftet.