Balans i ekonomin i Eskilstuna

Eskilstuna kommun har på några år gått från underskott till i stort sett balans i ekonomin.

Förra året gjorde kommunen ett extra stort överskott, på drygt 80 miljoner, eftersom kommunen sålde fastigheter. Men räknar man bort den vinsten, så blir det ett litet underskott för förra året.

Överskottet från försäljningarna kommer bland annat att användas för att betala av på kommunens pensionsskuld. Det innebär att kommunen har bättre förutsättningar att klara framtida pensionsutbetalningar.