Flest donatorer i Svealand

Medborgarna i Svealand donerar flest organ i landet. Och den sista tiden har viljan att donera organ ökat.

Under förra året donerade 137 personer organ i Sverige och 40-talet av dem kommer från Svealandsregionen, där bland annat Sörmland ingår. De organ som behövs mest är njurar.

– Vi har de senaste tre åren haft de flesta donatorerna per miljoner invånare i Sverige och det är ju positivt, säger Eva Björklund, transplantationskoordinator, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Jag tror att folk börjar prata mer om behovet av att folk kan behöva organ efter att de själva har avlidit. Någon person som är svårt sjuk och inte har någon annan behandlingsform kan behöva organen.

– Jag tror också att man är duktig i vår region att uppmärksamma de patienter som kan bli organdonatorer och frågar om de har tagit ställning när de lever.