Sänkta hastigheter föreslås i Sparreholm

I Sparreholm så menar många att trafiksäkerheten måste bli bättre. Nu har Vägverket tagit fram en förstudie för hur det här ska gå till. I den föreslås bland annat sänkt hastighet på flera vägar, bland annat 57:an. Dessutom vill man bygga cykel- och gångvägar på orten. Det här skriver Eskilstuna-Kuriren.