Kritik mot invandrarråd i Eskilstuna

Irakiska föreningen i Eskilstuna är skeptiskt till det särskilda invandrarråd, som ska ge personer med utländsk bakgrund mer inflytande i Eskilstuna. Rådet ska bestå av politiker och invandrarföreningar, och ska arbeta med frågor som kulturell och etnisk mångfald, integration och delaktighet.

Socialdemokraten Mona Kaanan-Seifkani kommer att sitta med i det nya rådet och hon säger att hon anser att den nya strukturen kan göra att det hela blir positivt.

I det tidigare integrationsrådet var huvudinriktningen arbetsmarknadsfrågor. I och med omstruktureringen kommer man nu att lyfta fram frågor som rör alla de politiska nämnderna.

Saed Shabo, ordförande i irakiska föreningen Babylon, har tidigare suttit med i integrationsrådet och är positiv till en öppen dialog, men skeptisk till hur mycket dialog rådet egentligen innebär.

Exakt när det nya invandrarrådet påbörjar sitt arbete är ännu inte klart.

Lisa Wadin
lisa.wadin@sr.se