Julitabo slipper avgift

En godsägare i Julita, som vägrat att betala dröjsmålsränta till Jordbruksverket, har fått rätt, efter att verket gett med sig i högsta instans.

I en liknande dom tidigare i år meddelade Högsta domstolen att Jordbruksverket saknar stöd i lagen för att kräva dröjsmålsränta på omställningsstöd och därför tar Jordbruksverket tillbaka sitt krav mot Julitabon.

Det här är ett av flera liknande fall. Erika Bengtsson, jurist på Jordbruksverket, säger till nyhetsbyrån Siren att verket kommer att få betala tillbaka mellan 13 och 14 miljoner kronor till lantbrukare som felaktigt tvingats betala dröjsmålsränta.