Säkerhetsbrister vid TGOJ i Eskilstuna

Det saknas rutiner för kontroll av att inhyrd personal uppfyller krav på grundutbildning, kompetens och hälsa vid nio granskade järnvägsföretag. Dessutom är kontrollen av inhyrda fordon undermålig. Det visar en undersökning som Järnvägsstyrelsen har gjort efter att ha granskat nio järnvägsföretag, bland annat TGOJ trafik i Eskilstuna.

Senast den första juni måste TGOJ redovisa hur företaget ska leva upp till de säkerhetskrav som gäller.