Besparingar väntar Strängnäsborna

Det kan bli besparingar i Strängnäs. Sent på måndagsefetrmiddagen presenterade kommunen förslaget till strategisk plan för de kommande åren. Slutsatsen är att kommunen ska minska kostnaderna med uppemot 30 miljoner per år de kommande åren om den ska klara investeringar, klara balans i ekonomin och inte höja skatten.

Slutsatserna i förslaget till strategisk plan för Strängnäs kommun för de kommande tre åren är att kommunen ska minska kostnaderna med uppemot 30 miljoner per år om den ska klara investeringar, klara balans i ekonomin och inte höja skatten.

Strängnäs kommun planerar bland annat att bygga en ny idrottsplats, förskolor och nya äldreboenden eftersom efterfrågan på det ökar. Detta ökar låneskulden, som kommunen under flera år försökt minska.

Kommunen måste låna mer pengar för att klara investeringar som anses viktiga för kommunens utveckling. Dessutom kan det bli aktuellt att privatisera mer av kommunal verksamhet.

Kommunledningen beskriver det ekonomiska läget som ”kärvt” och senast den 30 maj ska kommunen ta fram förslag till strukturella åtgärder. I juni ska politikerna ta ställning till budgeten. Förslaget är förstås, som alltid, politiskt styrd av den borgerliga alliansen.

Antalet invånare i Strängnäs har växt kraftigt de senaste åren och det ställer ökade krav på service, förskola, äldreboenden och annat. Kommunen vill i sin långsiktiga vision att kommunen ska växa ännu mer. Exempelvis ska bostadsbyggandet öka.

Kommunen räknar med att skatteintäkterna i år inte ökar lika mycket som tidigare och budgetförslaget innebär knappt 18 miljoner i överskott, men prognosen pekar på ett överskott på 6 miljoner.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se