Cancerdiagnos dröjde för Oxelösundsbo

Socialstyrelsen är kritisk till att en patients cancerdiagnos fördröjdes, på grund av att en kontrollröntgen efter en lunginflammation aldrig följdes upp. Det här på grund av att läkaren som skrivit remissen var utbildningsläkare och hade slutat när provsvaret kom.

Händelsen inträffade på vårdcentralen Oxelösund och där har rutinerna gåtts igenom efter händelsen, att handledaren ansvarar för att följa upp det som utbildningsläkaren lämnar efter sig. 

Socialstyrelsen granskar just nu hur rutiner kring just remisser fungerar i Sörmland.

Socialstyrelsen påpekar att det måste finnas tydliga direktiv för en utbildningsläkares ansvar och att verksamhetschefen har ansvar för att det fungerar.