LO Sörmland positivt till gemensam a-kassa

Den fackliga organisationen LO i Sörmland är positiv till förbundets förslag till en gemensam a-kassa för alla LO-förbund. Under året kommer LO att utreda möjligheten till en sammanslagning. Förslaget är tänkt som ett motdrag till regeringens förslag om att avgifterna ska variera beroende på hur stor arbetslösheten är i respektive bransch.

Som det är idag har förbund med låg arbetslöshet en låg egenfinansieringsavgift medan förbund med hög arbetslöshet får betala en betydligt högre avgift.
Om LOs förslag om en gemensam a-kassa går igenom kommer alltså alla förbund att betala lika mycket. Och enligt Per Hägglund, som är ordförande i LO Sörmland går det helt i linje med a-kassans solidariska grundtanke. Att alla ska bära kostnaden vid arbetslöshet. Regeringens förslag om att avgifterna ska variera beroende på hur stor arbetslösheten är i respektive bransch tycker inte Per Hägglund är en bra idé.

LOs förslag om en gemensam a-kassa skulle betyda att de förbund som har låg arbetslöshet och därför en låg avgift skulle få en högre avgift för att jämna ut kostnaderna mellan förbunden. Ett förbund som idag har en låg avgift är Svenska elektrikerförbundet. Niklas Enström är ombudsman på Elektrikerförbundet i Mälardalen och han är också positiv till en gemensam a-kassa.

Nina Mittjas

nina.mittjas@sr.se