"Inget regelrätt högskolesamgående"

Det blir av allt att döma inget regelrätt samgående mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet. Det är inte realistisk, enligt de diskussioner som har förts under våren, uppger rektorn på högskolan Ingegerd Palmér.

Anledningen är att de båda lärosätena har väldigt olika strategier, som är väl förankrade i respektive lärosäte och på orten. Ingegerd Palmér menar att ett samgående i så fall skulle innebära en relativt stor beslutsmakt till respektive lärosäte. Någon form av samarbeta verkar Palmér ha, men därmot inget regelrätt samgående.

Ett förslag till eventuellt samgående presenteras för styrelserna den 18 juni.