Nya problem för Rakel

Problemen fortsätter för Rakel, polisens och räddningstjänstens system för radiokommunikation - tänkt att bli rikstäckande. Nu väljer Krisberedskapsmyndigheten att avvakta med den andra etappen.

Arbetet med att införa Rakel i Sverige har inte gått smärtfritt. Radiosystemet ska byggas ut i sju etapper och utbyggnaden ska vara klar 2010.

Det digitala systemet installerades först i södra Sverige, men i januari i år avbröt polisen provdriften i nordvästra Skåne eftersom ljudkvaliteten var för dålig. I början av april återupptogs testverksamheten igen.

Under maj månad skulle systemet för etapp två levererats. Etapp två gäller följande län: Gävleborg, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanland.

Men Krisberedskapsmyndigheten har valt att inte ta emot leveransen på grund av problem med överföringen mellan basstationerna och växlar.

-Alla delar fungerar inte som de ska. Då börjar det hacka i systemet. Det där är något som måste justeras innan vi tycker att vi kan släppa in kunder, säger Nils Svartz, chef för myndighetens Rakel-enhet, till TT.

Han kan inte säga någon tidsplan för när problemen ska vara åtgärdade.

När Rakel till slut är helt utbyggt är det tänkt att omfatta runt 50 000 användare inom statliga och kommunala myndigheter och företag.