Planerna för gamla P10 går vidare

Det statliga fastighetsbolaget Vasallen har gett sex olika arkitektbyråer i uppdrag att skissa på bostadsområden på det gamla regementsområdet P10 i Strängnäs och KA1 i Vaxholm.

Förvandlingen av området P10 pågår, och meningen är att området med tomma kasern- och militärbyggnader ska omvandlas till en levande stadsdel, med bostäder och kommersiell verksamhet. Fastighetsbolaget Vasallen ska senare välja ut vilken utformning man ska satsa på.