Böter för man som använde annans pass

En man som använde sin tvillingbrors pass på Skavsta flygplats i Nyköping för att resa in i Sverige har friats från den tidigare fängelsedom han fått, eftersom Högsta domstolen, HD, menar att brottet inte är grovt

Mannen dömdes av tingsrätten till en månads fängelse för grovt missbruk av urkund. HD fastställer dock hovrättens dom på böter. Men rätten var inte enig, och två justitieråd tyckte att mannen skulle dömas till fängelse, eftersom de menade att pass särskilt ska skyddas mot att användas på fel sätt.