Ingen blodbrist i Sörmland

Det är blodbrist på Blodcentralerna i storstäderna och den senaste tiden har Blodcentralen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna skickat blod till Huddinge sjukhus och Linköping universitetssjukhus för attfylla på lagren där. Men i Sörmland är det just nu ingen akut blodbrist.
– Lagret är tillfredsställande och givarna har ställt upp jätteduktigt och fyllt på, säger Tomas Hylvander på Blodcentralen, som dock tillägger att läget kan förändras om det inträffar en olycka.