Svårare att få körkort i Eskilstuna

Det är stora skillnader i hur Vägverkets inspektörer bedömer de som kör upp för körkort. Inom samma kontor kan det skilja uppåt 40 procentenheter mellan olika inspektörer. Det visar en granskning som Riksrevisionen gjort av Vägverkets förarprövningar.

Varje år kör nästan 110 000 personer upp för Vägverkets drygt 200 inspektörer.

Att få körkort genom en trafikskola var lättast i Örnsköldsvik eller Umeå. Där klarade sig 82 procent av aspiranterna 2005. I Eskilstuna låg den siffran på 74 procent. I Malmö klarade sig bara 69 procent.