Bäverdammar olagligt förstörda i Gnesta

Två bäverdammar har olagligt förstörts i en å i Gnesta - men länsstyrelsen är tveksam till om man ska lämna ärendet vidare till åklagare, eftersom länsstyrelsen själv hanterat ärende tveksamt.

En samfällighet kring ett vattendrag i Gnesta ansökte i mitten av oktober förra året om tillstånd från länsstyrelsen att få ta bort två bäverfördämningar som störde vattenflödet i ån.

En tjänsteman från länsstyrelsen gjorde i samband med det en besiktning och konstaterade att det fanns färska spår av bäver och att de två dämningarna höjde vattenståndet i ån ett par decimeter.

Men sen tog det helt stopp för länsstyrelsen fram till den 27 april i år då tjänstemannen gjorde ett nytt besök vid bäverdammarna. Dammarna var då förstörda och grenar och kvistar från dämningarna var uppdragna på strandkanten.

Först då, ett halvår efter det att ansökan lämnats in och då bäverdammarna olagligen redan tagits bort, så fattade länsstyrelsen beslut om att avslå samfällighetens begäran.

Samfälligheten har sen överklagat ärendet med de redan förstörda bäverdammarna till Naturvårdsverket på vars bord det nu ligger. Länsstyrelsen handläggare Robert Sandberg säger att det är olyckligt att ärendet dragit ut så på tiden, men att arbetsbelastningen på länsstyrelsen varit så stor att det inte hunnits med tidigare.

I normala fall så lämnar länsstyrelsen ärenden vidare till åklagare om det kan misstänkas att något brott begåtts. Tanken har slagit länsstyrelsen att lämna ärendet med de olagligt rivna bäverdammarna till åklagare, men mycket talar för att länsstyrelsen istället tar tillbaka sitt beslut och i efterhand ger tillstånd till den olagliga rivningen av bäverdammarna.

Robert Sandberg säger att han inser att det kan ge signaler om att det är okej att riva bäverdammar och att det inte är så viktigt med tillstånd först.

- Det vore förstås olyckligt, säger Robert Sandberg.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se