"Utbildningen kan bli lidande vid fusion"

Utbildning och forskning kan bli lidande på Mälardalens högskola, om man slås ihop med Örebro universitet. Det menar högskolans rektor Ingegerd Palmér. Ingegerd Palmér tror att en risk med en fusion skulle vara att för mycket energi läggs på att få ihop de båda organisationerna istället för på utbildning och forskning.

Som vi tidigare berättat så är det inte längre aktuellt med en regelrätt sammanslagning, men ett samarbete diskuteras fortfarande. Ingegerd Palmér välkomnar nu en internationell modell, som går ut på att de två skolorna samarbetar, men där de enas om vad varje skola bestämmer själva och vad de arbetar med gemensamt.

- Det som vore bra med det är att vi gemensamt skulle bli en stor universitetsorganisation, säger Ingegerd Palmér, Mälardalens högskolas rektor.

Enligt rektorn är det just nu mycket fokus på de gamla stora universiteten och att det därför kan bli viktigt för Mälardalens högskola att vara större än idag.

- Det är ju en anledning till att vi arbetat med den här frågan under ett  tag, säger Ingegerd Palmér.

Nina Mittjas
nina.mittjas@sr.se