Sörmlands ungdomar tror på sin framtid

I en av världens största undersökningar när det gäller ungas syn på framtiden så har länsstyrelsen i Sörmland haft en stor roll. Bland har man intervjuat 600 sörmländska unga människor mellan 16 och 29 år.

Studien har gjorts i 17 olika länder över hela världen och visar bland annat att unga människor i Sverige är minst miljömedvetna. Jonas Örtqvist på länsstyrelsen i Sörmland säger att unga människor i Sverige och Sörmland väljer att till exempel se till prislappen hellre än till miljömedvetenheten när de konsumerar.

En annan tydlig tendens är att dagens unga fokuserar mer på sig själv än tidigare generationer har gjort. Det visar sig genom att man ser ljust på den egna individuella lyckan och framgången men har dåligt förtroende för till exempel politiker och ser inte ljust på samhället framtid. Det är något som Jonas Örtquist menar kan leda till ett samhälle där medborgaren mister sin roll och det blir till slut en demokratifråga.

Andra tendenser studien visar är att unga kvinnor och unga med invandrarbakgrund är mer benägna att flytta från länet för att studera och göra karriär. De unga männen i Sörmland stannar gärna kvar och sätter större värde i ett jobb på hemmaplan. Det visar sig också att de unga sörmländska männen läser minst böcker av alla i EU.