Politiker positiva till ungas samhällssyn

Det är inget problem att unga människor idag ser mer till sin egen lycka, än till att det ska gå bra för samhället i stort. Det menar unga politiker som Sveriges Radio Sörmland pratat med, det att vi i våra sändningar i morse berättade om en attitydundersökning, som länsstyrelsen i Sörmland varit med och tagit fram.

– Jag tycker inte att det här är negativt, om människor finner sin egen lycka blir samhället lyckligt, säger Erik Larsson som är ung moderat från Nyköping.

Erik Larsson är 20 år och sitter i kommunfullmäktige i Nyköping.

Han liksom Zubaida Qamar från SSU och Linda Bogne från miljöpartiet i Oxelösund är inte oroliga över den utveckling bland dagens unga som SR Sörmland berättat om tidigare, att man går från ett kollektivt tänkande till att fokusera mer på den egna individuella utvecklingen och allt mer tappar förtroende för samhälle och politiker.

Zubaida Qamar tycker att en del av förklaringen ligger i hur dagens etablerade politiker talar om folket.

– De som har makten nu talar mycket om olika grupper, och delar upp människor, istället för att prata om människor, säger Zubaida Qamar.

Trots att de representerar olika partier så verkar de som Sveriges Radio Sörmland talat med fullständigt överens om att de värderingar dagens unga har kommer att betyda förändringar för samhället. Istället för att blicka bakåt så är det bara att acceptera att det är så det är säger Linda Bogne.

– Det är ett generationsskifte och ett annat tänk som gäller nu, och det kan man inte stoppa, säger Linda Bogne.

Malin Marcko
malin.marcko@sr.se