Många tar inte ut föräldraledighet

Närmare 480 miljoner kronor i föräldrapenning har Sörmlands pappor och mammor innestående hos Försäkringskassan. Pengar som riskerar att brinna inne, trots att försäkringskassan i sju år årligen skickat ut brev, för att påminna föräldrar och få dagarna jämnare fördelade mellan könen.

I Sörmland handlar det om motsvarande 4200 år föräldraledighet som riskerar att inte utnyttjas. I landet har i genomsnitt 75 procent av alla barn någon förälder som har föräldradagar som frusit inne. Det handlar om cirka 41 dagar per barn. I Sörmland har försäkringskassan skickat ut brev till omkring 13500 föräldrar. Det är föräldrar till barn födda mellan år 2000 och 2005 som har tagit ut högst 180 dagar och har minst 25 dagar kvar att ta ut. Av de som fått brevet är 90 procent män.

- Än så är det mycket så att papporna avstår dagarna mer än mammorna, säger Inger Kylestorp, verksamhetsspecialist inom föräldrapenning hos försäkringskassan samt några sörmländska småbarnsföräldrar.

Enligt reglerna måste föräldradagarna tas ut innan sista skoldagen det år barnet går i första klass. Föräldradagarna är uppdelade i dagar med lägsta ersättningsnivå, 60 kronor per dag, och dagar som grundar sig på förälderns SGI, sjukdomsgrundande inkomst.

De dagar som riskerar att brinna inne är ungefär hälften lägstanivå-dagar och hälften SGI-dagar. I länet rör de här dagarna 12700 barn vilket ger omkring 115 dagar per barn. Men sedan försäkringskassa började skicka ut påminnande brev för sju år sen har man sett effekt i landet och i genomsnitt rör det sig om 41 dagar per barn som har föräldrar med dagar som aldrig tas ut.

Syftet med att skicka ut brevet är att ge båda föräldrarna större möjlighet att ta ut sina föräldradagar. Dessutom vill man minska skillnaderna mellan hur mycket pappor och mammor tar ut föräldraledighet. Målet är att det sammantagna antalet uttagna föräldradagar ska vara jämställt mellan kvinnor och män.

Lisa Wadin
lisa.wadin@sr.se