Kritik mot övervakningskameror på EBÖ

Tidigare har Radio Sörmland berättat om att fack och anställda på gjuteriföretaget EBÖ i Eskilstuna tycker att det finns brister i arbetsmiljön. Radio Sörmland granskar företaget och idag kan vi berätta att facket också har synpunkter på de övervakningskameror som nyligen satts upp på fabriken i Vilsta industriområde. Enligt VD Folke Sandvik ska kamerorna förhindra stölder.

– Vi har till exempel stora förråd av aluminiumtackor som är stöldbegärligt, säger Folke Sandvik som dock inte kan svara på hur mycket som tidigare försvunnit från företaget.

De tre kamerorna sitter vid in- och utleverans samt vid en gång som leder till inleveransen. Metallfacket har motsatt sig kameraövervakningen, men det spelar ingen roll eftersom ett företag som vill sätta upp kameror på en arbetsplats bara måste förhandla med facket om det, men inte behöver få facket med sig. Vidare måste alla anställda veta få veta vilka syften som finns med övervakningen och materialet måste hanteras enligt god sed.

På EBÖ var fack och företagsledning alltså oense om att sätta upp kamerorna, men man skrev ändå ett avtal om att företaget inte får gå igenom materialet utan att facket är med.

Enligt företagsledningen har man hållit sig till den överenskommelsen, men fackklubbsordförande Pia Heljasvaara har information om att materialet har gåtts igenom utan att facket fick vara med.

– De säger att det var för att kontrollera att det fungera, men jag tycker att det hade varit viktigt att koppla in metall för förtroendet, säger Pia Heljasvaara, ordförande Metall på EBÖ.

Facket har nu kallat till förhandling med EBÖ för att diskutera om man brustit mot avtalet.

Cecilia Sobocki
cecilia.sobocki@sr.se