Pappor ska få stöd

Föräldrautbildningen ska utvecklas i landstinget, skriver tidningen Folket. Förslag på satsningar är att pappagrupper ska få nya ledare, fler invandrare ska få stöd och resurserna till barnhälso- och mödravården ska ses över.