Pengar till arbetslivsmuséer

Riksantikvarieämbetet har beslutat att 73 av landets arbetslivsmuseer ska få dela på fyra miljoner kronor. Mest pengar av de Sörmländska museerna får det tekniska industihistoriska Munktellmuséet i Eskilstuna.

Tekniska industrihistoriska muséet har fått 70 000 kronor, för att bygga en renoveringsverkstad. På så sätt ska besökare kunna se på, när till exempel gamla lastmaskiner renoveras. Pengar från Riksantikvarieämbetet får också bland andra Stiftelsen Södermanlands Militärhistoriska samling och Oxelösunds stads museum, Oseum.