Ohälsotalet minskar

Sörmlands ohälsotal var 43 dagar i april, vilket är en minskning sedan december 2004 då ohälsotalet var 46 dagar. Under det senaste året har ohälsotalet i Sverige minskat med 1,3 dagar och det är framför allt minskade sjukskrivningar som bidragit. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen.