Många miljöbilar i Vingåker

Tätast mellan miljöbilarna är det i Stockholm och kommunerna närmast Stockholm, enligt en sammanställning som Gröna bilister gjort.

Enligt Jakob Lagerkrantz, Gröna Bilisters ordförande, så uppstod stockholmarnas förkärlek för gröna bilar när trängselavgifterna infördes på försök.

Med på listan över de tjugo kommuner som har flest miljöbilar är också Vingåker, enligt Dagens Industris nätupplaga.

I Norrland, däremot, är det ont om miljöbilar och anledningen är att det inte går att tanka gas eller etanol på många håll, enligt Gröna Bilister.