Eskilstunastudenter bygger nytt hus

Studentkåren vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna håller på att samla in pengar för ett nytt kårhus.

Nu har insamlingsstiftelsen för kårlokalen ansökt hos Kammarkollegiet om att få ändra stiftelsens stadgar så att lokalen även ska kunna användas av andra än Mälardalens Studentkår.

Bland annat vill man kunna hyra ut det planerade kårhuset.

Det nya kårhuset kommer att kosta närmare 20 miljoner kronor, och beräknas stå klart år 2008, men än så länge har man inte pengar så att det räcker.