Upphandling gick rätt till

Länsstyrelsen i Sörmland gjorde inget fel när den i en upphandling gav Riksantikvarieämbetet uppdraget att sköta utgrävningen av en stenåldersboplats i Katrineholms kommun. Det slår kammarrätten fast.

Stiftelsen Societas Archaeologica Upsaliensis, som konkurrerade med Riksantikvarieämbetet om att få göra utgrävningen har krävt att upphandlingen ska rivas upp eftersom den skötts på ett felaktigt sätt.

Men både länsrätten och nu kammarrätten har slagit fast att den gjordes på ett korrekt sätt.