Åklagarna filmar sina besökare

För att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön vid Åklagarkammarens entré i Eskilstuna kommer övervakningskameror att sättas upp där.

Det är länsstyrelsen som har gett tillstånd för kameraövervakning.

För att få ha kamerorna måste nu myndigheten informera allmänheten om övervakningskamerorna, genom tydliga skyltar utanför entrén till Åklagarkammaren.