Syra läckte ut i Nyköping

En cistern på ett företag i Nyköping sprang läck i morse och två kubikmeter salpetersyra och ammoniumflorid rann ut. Men enligt räddningstjänsten finns inga miljörisker eftersom innehållet rann ut på en hårdgjord yta som dessutom är invallad.

Läckan är tätad och slamsugbilar ska nu ta bord kemikalierna.