Kvinnor tjänar mer

Gapet mellan kvinnor och mäns löner minskade i fjol. Inom alla områden utom kommunerna steg kvinnors löner snabbare än männens, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Skillnaden var störst bland de statligt anställda, där kvinnolönerna steg med 2 procentenheter mer än för männens.