Nej till extra julbidrag

Vänsterpartisten Niklas Franzén i Nyköping har tagit fram ett politiskt förslag om att ge extra bistånd vid jul, till dem som får socialbidrag i kommunen. Men nu har Nyköpings kommun, genom en utredning, föreslagits säga nej till det här.

Nyköpings kommun har räknat på att det skulle kosta närmare 190 000 kronor om året.

Enligt kommunens utredare görs alltid en individuell bedömning när det gäller socialbidrag och därför är det inte möjligt med ett så generellt bidrag som vänstern föreslår.

I Flen har kommunfullmäktige tidigare i år beslutat att inte tillåta extra bistånd vid jul.