Mötesstationer ska minska förseningar

Banverket, Strängnäs och Eskilstunas kommuner är överens om fler mötesstationer på järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna. Utbyggnaden av mötesstationerna är en del av den satsning som Banverket gör tillsammans med SJ och Storstockholms lokaltrafik, SL. Målet är att halvera antalet förseningar till 2010. 

Resandet på Svealandsbanan har ökat kraftigt de senaste tio åren och trängseln på spåren leder till att det lätt blir förseningar, men det ska alltså avhjälpas med fler mötesstationer mellan Södertälje och Eskilstuna. Banverket vill under tre år satsa omkring två miljarder kronor i Stockholm-Mälardalen.

Banverket vill minska förseningarna på Svealandsbanan genom att tidigarelägga en del planerade utbyggnader.

Banverket, Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun har skrivit under avsiktsförklaringar för utbyggnader av mötesstationer i Grundbro i Strängnäs kommun och Barva i Eskilstuna kommun. Genom att bygga nya sådana järnvägsspår blir det möjligt med snabbare och säkrare tågmöten.

Nu inleds arbetet där kommunerna och Banverket gemensamt tar fram underlag för att bygga de planerade spåren. Spåren beräknas vara klara senast 2010.