Företag kritiseras efter dödsolycka

Efter arbetsplatsolyckan i mitten av april, då en hissmontör omkom, efter att ha klämts ihjäl av en hiss, så får både byggföretaget och en hissfirma kritik av Arbetsmiljöverket.
Verket kräver bland annat att företagen har skriftliga rutiner och att checklistor kontrolleras och följs.

Det var vid ett bygge i Eskilstuna som olyckan skedde. Mannen jobbade nere i botten på hisschaktet när hissen plötsligt kördes ner och klämde honom.  

Arbetsmiljöverkets utredning ger nu alltså kritik till både byggbolaget och hissföretaget.  

För det första så fanns inte tillgång till permanent ström på bygget. Det ledde till att strömmen ofta gick och då var montören tvungen att starta om hissen genom att slå av och på huvudströmmen.  

När hissen startas om på det sättet är den programmerad att åka ner till bottenvåningen och det var där mannen just då jobbade i hissschaktet. 

Den automatiska omstarten av hissen ska egentligen inte kunna ske men det skyddsrelä, som ska slå till, var förbikopplat för att komma tillrätta med de ständiga strömavbrotten.

En annan brist var att byggföretaget inte följt den checklista som hissföretaget skickat ut. Dessutom kontrollerade inte hissföretaget att kraven som de ställt på bygget var åtgärdade.

Samordningsansvaret på bygget var också oklart. Olika personer står som ansvarig i olika dokument och det försvårar kontrollen på arbetsplatsen. 

En annan faktor till olyckan menar Arbetsmiljöverket var att montören av någon anledning monterade ihop hissen i en annan ordning än vad som angavs i instruktionerna.

Alla dessa faktorer bidrog till olyckan och nu kräver Arbetsmiljöverket bland annat att företagen har skriftliga rutiner och att checklistor kontrolleras och följs.