Kåren kan flyttas i Eskilstuna

Studentkåren i Eskilstuna kan komma att flyttas. I dag ligger kårlokalen på gångavstånd från högskolans område, mitt i centrala Eskilstuna på Rademachergatan. Men nu vill Insamlingsstiftelsen för Studentkårlokaler, att man istället ska köpa och använda en gammal tegelbyggnad i kvarteret Vapensmeden, som finns i det centrala campusområdet, som studentkår.

Enligt stiftelsen är byggnaden visserligen förfallen, men man vill bygga om den, och just nu undersöker stiftelsens styrelse om det finns möjlighet att köpa byggnaden.