Bättre skolklimat med Choice

Projektet Tryggare och säkrare Eskilstuna för ungdomar, Choice, som är ett samarbete mellan kommunen och Brottsförebyggande rådet, ska fortsätta nästa läsår. Det föreslår tjänstemännen till kommunsstyrelsen.

Målet med Choice är att öka tryggheten bland ungdomar och minska brottsligheten. Enligt kommunen har projektanställda ungdomar engagerat ungdomar på Fröslundaskolan, där projektet startade, genom att bygga vänskapsband oavsett ålder, kultur och social bakgrund.

Exempelvis har flickor blivit mer öppna och klimatet på Förslundaskolan har blivit bättre. Förslaget till kommunstyrelsen är att projektet ska fortsätta och kosta 800 000 kronor i år och nästa år.

Kommunsstyrelsen i Eskilstuna har sammanträde under tisdagen då frågan ska klubbas igenom.