Trosa planerar för nytt resecentrum

Två nya lägen har tagits fram till vart ett alternativt resecentrum skulle kunna byggas i Vagnhärad. Det handlar bland annat om vilken sida om väg 218 det nya resecentrumet ska ligga.

Det är Trosa kommun som planerar för hur det kan komma att bli om Ostlänken lokaliseras till Vagnhärad - alltså den planerade snabbtågjärnvägen från Stockholm till Östergötland, via Nyköping.

Beskrivningen om planerna visar på att Trosa kommun vill satsa stort på området. Förutom ett resecentrum ska nya bostäder byggas. Man vill också göra området mer tilltalande för handel och andra verksamheter.