Strängnäs antog strategisk plan

Kommunstyrelsen i Strängnäs antog igår eftermiddag den strategiska planen som tagits fram för att klara de investeringar och satsningar som kommunen vill göra.

Planen sträcker sig till fram till 2010 och innebär bland annat en förändrad politisk organisation, en effektivare administration och en samordnad fritidsverksamhet.

Förutom några mindre ändringar godkändes planen. Kommunfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut om planen den 18 juni.