Stort avgångsvederlag till personalchef

22 månadslöner i avgångsvederlag får den avgående personalchefen i Katrineholms kommun, Rose-Marie Andersson.

Rose-Marie Andersson lämnar sin post med omedelbar verkan efter att ha haft tjänsten i fem år.

Vad som har orsakat avhoppet är oklart men Erik Hellqvist som är kommunchef i Katrineholms kommun säger att alla parter varit överrens om att det inte finns förutsättningar för ett fortsatt sammarbete.