Kärnbränsle skickas till Sellafield

Svenskt kärnbränsle skickas i höst, för första gången på drygt 20 år, till den brittiska anläggningen Sellafield i England för upparbetning. Det handlar om 4,8 ton kärnbränsle från den nedlagda forskningsreaktorn R 1 på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Bolaget som har ansvar för att ta hand om kärnavfallet, begärde i fredags tillstånd hos Statens strålskyddsinstitut att skicka kärnbränslet till Sellafield. Det förvaras just nu i Studsvik utanför Nyköping.