Kungen och prinsen på besök i Flen

På tisdagen var kungen och prins Carl Philip på Stenhammars gård i Flen tillsammans med forskare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Anledningen är kungens intresse för att bevara hagmarkerna i Sverige genom naturarbete. Flera forskare kommer att presentera sina avhandlingar om arbetet med att rädda hotade växter och djurarter.

Meningen är att, den så kallade Stenhammarsdagen, ska bli en årlig tradition.