Ojämställt i politiska församlingar

Inför valet var det många kommuner som lovade att jämställdheten i nämnder och styrelser skulle bli bättre. Men fortfarande är bara lite drygt 36 procent av ledamöterna kvinnor och det är inte många mer än vid förra valet. Av de sörmländska kommunerna har Flen och Vingåker de sämsta siffrorna. Där är knappt 30 procent av ledamöterna kvinnor. Kommunen med flest kvinnor i nämnder och styrelser är Eskilstuna där 60 procent av ledamöterna är kvinnor.

Det finns stora skillnader mellan partierna i Sverige, Socialdemokraterna har flest kvinnor i kommunstyrelserna, medan Sverigedemokraterna har minst. Det visar en undersökning som SVT:s Rapport har gjort.