Ökad samverkan ska rädda liv

Räddningstjänsterna i Sörmland ska tillsammans med landstinget ha en gemensam målsättning för att minska tiden det tar för ambulanserna att rycka ut på framförallt hjärt- och lungräddning. Enligt ett förslag inom landstinget ska olika samverkansavtal beskriva hur kommuner och landsting ska hjälpa varandra vid akuta insatser.

Förslaget om en gemensam målsättning ska beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden inom kort. I förslaget ingår också samverkan om elektronisk hjärtstimulator, defibrillator.