Mer stöd till våldsutsatta kvinnor

Nu kan Sörmlands kommuner söka pengar från länsstyrelsen för att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Länsstyrelsen har fått 3,1 miljoner kronor från regeringen som de ska fördela i år och nästa år.

Regeringen anser kommunerna är för dåliga och att det krävs en ambitionshöjning för att säkerställa en likvärdig behandling oavsett i vilken kommun brottsoffren bor. Enligt en skärpning i socialtjänstlagen från 1 juli, 2007 skall socialnämnderna beakta att våldsutsatta kvinnor och deras barn kan vara i behov av stöd och hjälp.