Politiker i försvarstal över Barcelonaresa

I början av maj åkte drygt 30 politiker och tjänstemän från Eskilstuna till Barcelona i Spanien för att diskutera kommunens politiska visioner. Resan som kostade över en halv miljon kronor har kritiserats av medborgare som menar att kommunen använder skattebetalarnas pengar på fel sätt. 

Men enligt Hans Ekström, kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande, så var det ingen nöjestripp. En promenad det var enligt Ekström vad resenärerna på sin höjd hann med vid sidan av arbetet. 

Den resa som 34 politiker och tjänstemän i Eskilstuna gjorde till Barcelona i början av maj kostade skattebetalarna drygt 580 000 kronor för flyg, hotell och uppehälle, vilket motsvarar drygt 17 000 kronor per deltagare. I Barcelona diskuterade politiker och tjänstemän visioner för kommunen.

I grunden handlade arbetsmötet i Spanien om att skapa förutsättningar för ett bättre politiskt underlag för att politikerna i framtiden ska kunna fatta bättre politiska beslut som ska vara till gagn för medborgarna, berättar kommunchefen Jerker Parksjö. Visionen handlar bland annat om vilka mål kommunen har till år 2020. Efter beslut ska detta ligga till grund för utvecklingen av Eskilstuna.

Att man åkte utomlands var för att komma bort från de vardagliga arbetsuppgifterna och utan andra förpliktelser fokusera på viktiga frågor för framtiden på ett effektivt sätt, enligt kommunledningen. Resan har fått kritik från flera håll inte minst från medborgare som tycker att kommunen använder skattebetalarnas pengar på fel sätt.

Socialdemokraten Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande försvarar resan.

Hans Ekström säger bland annat att kommunen är utsedd till årets tillväxtskommun, och han undrar i sitt försvarstal retoriskt om kritikerna tror att det är en slump eller om den politiska ledningen ibland genomför en genomtänkt strategi? Utan att i sak bemöta kritiken menar Ekström vidare att resan kan sticka i ögonen på någon, men att Eskilstunas politik av oberoende uttolkare bedömts vara framgångsrik och att det är en politik som han står för.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se