Mer privatiseringar att vänta i Nyköping

Den moderatledda borgerliga majoriteten i Nyköping vill lägga ut mer kommunal verksamhet på entreprenad och ska också utreda möjligheten att knoppa av kommunal verksamhet det vill säga att anställda kan få ta över verksamheten från kommunen.

De borgerliga politikerna har därför tagit fram ett förslag till inriktningsbeslut för hur det här ska kunna öka under mandatperioden. Politikerna vill nu att alla nämnder ska gå igenom vilka verksamheter som kan upphandlas utifrån.

Politikerna vill också ha ett speciellt utskott för privatiseringarna.

Förslaget ska nu diskuteras i kommunstyrelsen.