Eldningsförbud i hela Sörmland

Det vackra vädret har också en baksida. Under fredagen utfärdades ett eldningsförbud i hela Sörmland, eftersom marken är så torr. Jonas Fundberg som är ställföreträdande styrkeledare på räddningstjänsten i Eskilstuna säger att det krävsmycket regn för att eldningsförbudet ska försvinna, en åskskur räcker inte.

Det finns en femgradig skala som säger hur torrt det är i naturen och just nu är det den högsta graden som gäller. De som jobbar i räddningstjänsten förbereder sig extra för att klara en brand i hettan. Skulle det komma en regnskur så går det inte att vara säker på att det är säkert att elda.

Under fredagseftermiddagen rasade även en stor skogsrand i Råby Rekarne. Sex brandbilar fanns enligt SOS-alarm på plats för att släcka branden.

Hanna Bromö
hanna.bromö@sr.se