Olika ambitionsnivåer för tjejer och killar

Sörmländska tjejer vill studera på universitet och högskola och de vill i högre grad lämna Sörmland medan sörmländska killar generellt sett har lägre ambitioner, de har gärna ett ”nio till fem-arbete” och kan tänka sig att stanna i länet.

Det är några av de bilder som lanseras i en rapport som Regionförbundet står bakom, och som presenterades i samband med en stor konferens om tillväxt och sysselsättning, med politiker och tjänstemän från Sörmland och övriga Europa i Flen under fredagen.

Under fredagen samlades 150 politiker, tjänstemän och representanter från näringsliv och universitet från åtta regioner i Europa i Hedenlunda slott i Flen. Ämnet var ökad tillväxt och sysselsättning. Finansminister Anders Borg och EU-minister Cecilia Malmström var inbjudna.

Inför konferensen presenterade Regionförbundet Sörmland en rapport som handlar om ungdomar och hur samhället bättre kan belysa ungdomars levnadsvillkor för att få en bättre bild och på så vis förbättra förutsättningarna för dem att få jobb och utbildning, men också för att ungas delaktighet i samhället ska öka.

Enligt rapporten ska ökade kunskaper genom tydligare uppgifter om ungas levnadsvillkor i den offentliga statistiken leda fram till att kommunerna och regionerna sätter upp mål för vad som behöver förbättras och ta fram handlingsplaner för det.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se