Fritidspersonal ska få mer utbildning

Fritidsgårdspersonal i Eskilstuna ska utbildas. Det föreslår kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunen vill erbjuda ett antal personer fritidsledarutbildning som kommunen och Kjesäters folkhögskola samarbetar om. De vill att fritidsgårdspersonal får utbildning för att flera saknar den fritidsledarutbildning som krävs och i grunden handlar de tom att säkerställa kvalitén i verksamheten och kompetensen inom pedagogik och ledarskap.