Hälsocentraler planeras på landsbygden

För att underlätta vården och främja folkhälsan på landsbygden så har ett nytt koncept tagits fram, där privata aktörer, landsting och kommuner samarbetar under ett tak i så kallade Hälsocentraler.

Det hela kan liknas vid familjecentraler, där flera verksamheter finns samlade på en och samma plats för bättre tillgänglighet. Förslaget gäller i första hand Valla, Sköldinge, Floda och Lerbo.

Det var för nästan precis ett år sedan som landstinget sörmland kom med uppdraget att man skulle ta fram ett förslag på hur det skulle kunna satsas på närvård på landsbyggden. Och det som har tagits fram är en ide om ett hus där landstinget ska kunna finnas med sin verksamhet. Kommunen ska också finnas närvarande och så frivilligorganisationer. Och alla verksamheter i huset ska enligt förslaget först och främst handla om hälsa och förebyggande vård.

Ett nätverk av olika organisationer och liknande i Valla har varit med och drivit på förslaget och vad som ska till nu är att politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget Sörmland ta ställning till om man ska gå vidare med projektet.